เมืองพิจิตร (สระหลวง)
=> นักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพิจิตร, CB, วิทยุชุมชน => ข้อความที่เริ่มโดย: ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก) ที่ 02 มีนาคม 2562, เวลา 19:50:22 น.

หัวข้อ: ประกาศจาก กสทช.เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบ การอบรมและสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2563
เริ่มหัวข้อโดย: ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก) ที่ 02 มีนาคม 2562, เวลา 19:50:22 น.
[attach=1]

ประกาศจาก กสทช.
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบ การอบรมและสอบ
เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2563


www.nbtc.go.th/การสอบ การอบรมและสอบ (http://www.nbtc.go.th/getattachment/Business/commu/radio/licensing/Amateur/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7/36806/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AF-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-63.pdf.aspx)(http://www.gpsteawthai.com/Themes/image-topic/topic-7150/Page1.jpg)

1.(http://www.gpsteawthai.com/Themes/image-topic/topic-7150/Page2.jpg)

2.(http://www.gpsteawthai.com/Themes/image-topic/topic-7150/Page3.jpg)

3.